Ekspert në përpunimin dhe prodhimin e xhamit të automobilave

Vegla pune

Vegla pune

Kallëpe, vegla dhe vegla të tjera për prodhimin e xhamit të automobilave

Dizajn dhe prodhim origjinal i kallëpeve, etj. për prodhimin e xhamit të automobilave