Ekspert në përpunimin dhe prodhimin e xhamit të automobilave

Xham i zbutur i automobilave

Prezantimi
Linja e prodhimit të xhamit të laminuar të xhamit

Një linjë tipike e xhamit të përparmë të laminuar të plotë zakonisht përbëhet nga hapat e mëposhtëm:

Përpunimi paraprak i automobilave

Përpunimi paraprak përfshin një sërë aktivitetesh përgatitore, përpara dorëzimit të xhamit në trajtim termik.
Ato përfshijnë,

Prerja e shabllonit të xhamit të sheshtë nga 'madhësitë e blloqeve' standarde drejtkëndëshe të notimit të automobilave;

Breakout

Punoni skajet e pjesës së qelqit të formësuar, por ende të sheshtë, për të siguruar një skaj xhami të lëmuar

Shpimi

Linja e prodhimit të xhamit të xhamit të pasmë