Ekspert në përpunimin dhe prodhimin e xhamit të automobilave

Linja e formësimit dhe prerjes PVB